- IMITAR A MARÍA EN SU ADHESIÓN A DIOS - Mons. Juan Abelardo Mata.Obispo de Nicaragua.